Czytelnia Ksi臋gowo艣膰 Rozliczenie i ewidencja r贸偶nic inwentaryzacyjnych

Menu dla ciekawych

Go艣cimy na stronie

Nasz膮 witryn臋 przegl膮da teraz 6 go艣ci 

Statystyki witryny

U偶ytkownik贸w : 11
Artyku艂贸w : 463
Ods艂on : 516818
Rozliczenie i ewidencja r贸偶nic inwentaryzacyjnych
czwartek, 27 grudnia 2012 16:09

Stany ewidencyjne sk艂adnik贸w maj膮tkowych na kontach ksi臋gowych mog膮 si臋 r贸偶ni膰 od rzeczywistego ich stanu . W celu zweryfikowania danych z ksi膮g rachunkowych z posiadanym stanem faktycznym przeprowadza si臋 inwentaryzacj臋 wszystkich sk艂adnik贸w maj膮tku.

Obowi膮zek przeprowadzania inwentaryzacji wynika z ustawy o rachunkowo艣ci (art.4 ust.3 pkt 3 ustawy o rachunkowo艣ci).

Inwentaryzacja pozwala spe艂ni膰 ustawowy warunek stawiany sprawozdaniom finansowym jakim jest wiarygodno艣膰.

Celem inwentaryzacji jest przede wszystkim:

- ustalenie rzeczywistego stanu aktyw贸w i pasyw贸w jednostki,

- por贸wnanie danych rzeczywistych uzyskanych podczas inwentaryzacji ze stanem wykazanym w ksi臋gach rachunkowych oraz ustalenie, rozliczenie i uj臋cie w ksi臋gach ujawnionych r贸偶nic,

- rozliczenie os贸b materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie (kasjer贸w, sprzedawc贸w, kierownik贸w sklep贸w, magazynier贸w i pozosta艂ych os贸b, kt贸rym powierzono mienie jednostki),

- ocena warto艣ci u偶ytkowej i przydatno艣ci posiadanych sk艂adnik贸w aktyw贸w.

Na czym polega rozliczenie r贸偶nic inwentaryzacyjnych i jak je udokumentowa膰?

Rozliczenie stwierdzonych r贸偶nic inwentaryzacyjnych jest ostatnim etapem inwentaryzacji. W ramach tego etapu dokonuje si臋 ustalenia, wyceny, wyja艣nienia i zaksi臋gowania skutk贸w inwentaryzacji.

Ustalenie r贸偶nic polega na por贸wnaniu stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym. Dokonuj膮 tego zazwyczaj pracownicy ksi臋gowo艣ci. Mog膮 tu wyst膮pi膰 r贸偶nice ilo艣ciowe:

- niedobory 鈥 gdy stan stwierdzony podczas spisu z natury jest ni偶szy ni偶 stan wynikaj膮cy z ewidencji ksi臋gowej,

- nadwy偶ki 鈥 gdy stan ustalony podczas spisu z natury jest wy偶szy od stanu ewidencyjnego.

Mog膮 te偶 wyst膮pi膰 r贸偶nice pozorne, b臋d膮ce skutkiem b艂臋d贸w pope艂nionych przy prowadzeniu ewidencji.

Niedobory i nadwy偶ki w momencie ich stwierdzenia nale偶y zdj膮膰 lub wprowadzi膰 na stan w korespondencji z kontem 24-1 鈥濺ozliczenie niedobor贸w i nadwy偶ek鈥.

W celu wyja艣nienia r贸偶nic inwentaryzacyjnych przeprowadza si臋 post臋powanie wyja艣niaj膮ce. Polega ono na uzyskaniu pisemnych wyja艣nie艅 od os贸b materialnie odpowiedzialnych za dane sk艂adniki maj膮tku i zweryfikowaniu tych wyja艣nie艅.

Na tej podstawie sporz膮dza si臋 zestawienie r贸偶nic inwentaryzacyjnych, kt贸re powinno zawiera膰:

- okre艣lenie rodzaju, ilo艣ci i warto艣ci niedobor贸w i nadwy偶ek,

- opis przyczyn powstania niedobor贸w i nadwy偶ek, - propozycj臋 rozliczenia r贸偶nic inwentaryzacyjnych.

Zestawienie to, po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki, jest podstaw膮 do rozliczenia konta 24-1 i uj臋cia w ksi臋gach skutk贸w powsta艂ych r贸偶nic inwentaryzacyjnych.

Termin rozliczenia ujawnionych r贸偶nic inwentaryzacyjnych.

Ujawnione w toku inwentaryzacji r贸偶nice mi臋dzy stanem faktycznym a stanem w ksi臋gach rachunkowych podlegaj膮 wyja艣nieniu i rozliczeniu w ksi臋gach rachunkowych tego roku obrotowego, na kt贸ry przypada艂 termin inwentaryzacji (art.27 ust.2 ustawy o rachunkowo艣ci). Ksi臋gi uznaje si臋 za prowadzone bie偶膮co, je偶eli zestawienia obrot贸w i sald kont ksi臋gi g艂贸wnej s膮 sporz膮dzane za rok obrotowy- nie p贸藕niej ni偶 do 85. dnia po dniu bilansowym.

Zatem by spe艂ni膰 warunek terminowo艣ci, rozliczenia r贸偶nic inwentaryzacyjnych za 2012 r wskazane jest dokona膰 w terminie do 26 marca 2013 r.

Jakie r贸偶nice mo偶na wykry膰 podczas inwentaryzacji?

R贸偶nice inwentaryzacyjne mog膮 mie膰 posta膰 niedobor贸w lub nadwy偶ek.

Niedobory mog膮 by膰:

- niezawinione (ubytki naturalne, szkody spowodowane wypadkami losowymi, niedobory powsta艂e w wyniku b艂臋d贸w w ewidencji, niedobory mo偶liwe do skompensowania z nadwy偶kami),

- zawinione, powsta艂e na skutek zaniedba艅 ze strony os贸b materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.

Nadwy偶ki natomiast mog膮 by膰:

- rzeczywiste,

- pozorne ( np. spowodowane b艂臋dami w ewidencji rozchod贸w).

Ksi臋gowanie wynik贸w inwentaryzacji do czasu ich rozliczenia.

Do ewidencji stwierdzonych niedobor贸w i nadwy偶ek s艂u偶y konto 24-1 鈥濺ozliczenie niedobor贸w i nadwy偶ek鈥. Wskazane jest prowadzenie kont analitycznych w ramach tego konta tj. 24-1/0 鈥濺ozliczenie niedobor贸w鈥 oraz 24-1/1 鈥濺ozliczenie nadwy偶ek鈥.

Przy takiej ewidencji聽 r贸偶nice inwentaryzacyjne ujmuje si臋 nast臋puj膮co:

- stwierdzony niedob贸r

Wn konto 24-1/0 鈥濺ozliczenie niedobor贸w鈥

Ma r贸偶ne konta np.31 鈥濵ateria艂y鈥, 33 鈥濼owary鈥, 50 鈥濸rodukcja w toku鈥, 60 鈥濿yroby gotowe鈥

- stwierdzona nadwy偶ka

Wn r贸偶ne konta np.31 鈥濵ateria艂y鈥, 33 鈥濼owary鈥, 50 鈥濸rodukcja w toku鈥, 60 鈥濿yroby gotowe鈥

Ma konto 24-1/1 鈥濺ozliczenie nadwy偶ek鈥.

Ujawnione niedobory wycenia si臋 nast臋puj膮co:

- rzeczowe sk艂adniki maj膮tku trwa艂ego 鈥 wed艂ug warto艣ci pocz膮tkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne,

- rzeczowe sk艂adniki maj膮tku obrotowego 鈥 wed艂ug ceny nabycia lub koszt贸w wytworzenia,

- 艣rodki pieni臋偶ne 鈥 w warto艣ci nominalnej.

Ujawnione niedobory wycenia si臋 nast臋puj膮co:

- rzeczowe sk艂adniki maj膮tku 鈥 wed艂ug cen ewidencyjnych lub wed艂ug cen sprzeda偶y netto mo偶liwych do uzyskania,

- 艣rodki pieni臋偶ne 鈥 w warto艣ci nominalnej.

Rozliczenie niedobor贸w i nadwy偶ek.

Do momentu wyja艣nienia niedobor贸w i nadwy偶ek, ustalenia przyczyn ich powstania i os贸b za nie odpowiedzialnych kwoty te pozostaj膮 na kontach 24-1/0 鈥濺ozliczenie niedobor贸w鈥 oraz 24-1/1 鈥濺ozliczenie nadwy偶ek鈥.

Kierownik jednostki podejmuje decyzj臋 w jaki spos贸b nast膮pi rozliczenie r贸偶nic inwentaryzacyjnych oraz uj臋cie ich w ksi臋gach rachunkowych. I tak:

- niedob贸r uznany prze kierownika za niezawiniony przez osob臋 odpowiedzialn膮 ksi臋guje si臋:

Wn konto 76-1 鈥濸ozosta艂e koszty operacyjne鈥

Ma konto 24-1/0 鈥濺ozliczenie niedobor贸w鈥,

- niedob贸r zawiniony z obci膮偶eniem osoby materialnie odpowiedzialnej ksi臋guje si臋 :

Wn konto 23-4 鈥濸ozosta艂e rozrachunki z pracownikami鈥

Ma konto 24-1/0 鈥濺ozliczenie niedobor贸w鈥,

- niedob贸r wynikaj膮cy z ubytk贸w naturalnych ksi臋guje si臋:

Wn konto 40 鈥濳oszty wed艂ug rodzaj贸w鈥

Ma konto 24-1/0 鈥濺ozliczenie niedobor贸w鈥,

- niedob贸r powsta艂y w wyniku zdarzenia losowego ksi臋guje si臋:

Wn konto 77-1 鈥濻traty nadzwyczajne鈥

Ma konto 24-1/0 鈥濺ozliczenie niedobor贸w鈥,

- rozliczenie nadwy偶ek

Wn konto 24-1/1 鈥濺ozliczenie nadwy偶ek鈥

Ma konto 76-0 鈥濸ozosta艂e przychody operacyjne鈥

Zawiniony niedob贸r towar贸w a VAT.

Je偶eli przeprowadzone post臋powanie wyja艣niaj膮ce przyczyny powstania niedoboru wykaza艂o, 偶e jest on zawiniony, to r贸wnowarto艣ci膮 niedoboru w cenach zakupu obci膮偶a si臋 osob臋 materialnie odpowiedzialn膮.

W przypadku niedoboru zawinionego istnieje obowi膮zek korekty podatku VAT naliczonego przy zakupie towar贸w, gdy偶 w efekcie ko艅cowym nie zostanie on wykorzystany do dzia艂alno艣ci opodatkowanej. Organy podatkowe uznaj膮, 偶e tylko niedobory niezawinione nie powoduj膮 utraty prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Kwot臋 podatku niepodlegaj膮cego odliczeniu mo偶na uj膮膰 w ksi臋gach rachunkowych w pozosta艂ych kosztach operacyjnych.

Kompensata niedobor贸w z nadwy偶kami.

Z 偶adnych przepis贸w nie wynika obowi膮zek dokonywania kompensaty niedobor贸w z nadwy偶kami. Decyzj臋 w sprawie kompensat podejmuje kierownik jednostki.

Niedobory rzeczowych sk艂adnik贸w maj膮tku, kt贸re obj臋te s膮 ewidencj膮 ilo艣ciowo 鈥 warto艣ciow膮 mo偶na kompensowa膰 z nadwy偶kami tych samych sk艂adnik贸w maj膮tku聽 pod warunkiem spe艂nienia jednocze艣nie trzech warunk贸w:

1/ nadwy偶ki i niedobory powsta艂y podczas tego samego spisu z natury oraz powsta艂y w tym samym okresie rozliczeniowym obj臋tym spisem z natury,

2/ nadwy偶ki i niedobory dotycz膮 tej samej osoby materialnie odpowiedzialnej,

3/ nadwy偶ki i niedobory powsta艂y w pokrewnych asortymentach, np. towary maj膮 podobne w艂a艣ciwo艣ci lub podobny wygl膮d albo tak膮 sam膮 nazw臋.

Kompensacie podlegaj膮 jedynie niedobory uznane za niezawinione.

Przy dokonywaniu kompensaty stosuje si臋 zasad臋 ni偶szej ceny i mniejszej ilo艣ci. Oznacza to, 偶e do kompensaty przyjmuje si臋 ni偶sz膮 ilo艣膰 niedoboru lub nadwy偶ki i ni偶sz膮 cen臋 kompensowanych sk艂adnik贸w maj膮tku.

Kompensata podlega ewidencji na kontach:

Wn konto 24-1/1 鈥濺ozliczenie nadwy偶ek鈥

Ma konto 24-1/0 鈥濺ozliczenie niedobor贸w鈥.

Pozosta艂e po kompensacie r贸偶nice inwentaryzacyjne ujmuje si臋 nast臋puj膮co:

- pozosta艂y po kompensacie niedob贸r

Wn konto 76-1 鈥濸ozosta艂e koszty operacyjne鈥

Ma konto 24-1/0 鈥濺ozliczenie niedobor贸w鈥,

- pozosta艂膮 po kompensacie nadwy偶k臋

Wn konto 24-1/1 鈥濺ozliczenie nadwy偶ek鈥

Ma konto 76-0 鈥濸ozosta艂e przychody operacyjne鈥

 
Reklama
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama