Czytelnia Ksi臋gowo艣膰 Krajowe i zagraniczne podr贸偶e s艂u偶bowe

Menu dla ciekawych

Go艣cimy na stronie

Nasz膮 witryn臋 przegl膮da teraz 9 go艣ci 

Statystyki witryny

U偶ytkownik贸w : 11
Artyku艂贸w : 463
Ods艂on : 517353
Krajowe i zagraniczne podr贸偶e s艂u偶bowe
pi膮tek, 15 czerwca 2012 11:28

Zagadnienia zwi膮zane z wyjazdami s艂u偶bowymi pracownik贸w uregulowane zosta艂y w nast臋puj膮cych aktach prawnych:

-Ustawa z 26 VI 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 nr 21, poz.94 z p贸藕niejszymi zmianami),

- Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej 聽z 19 XII 2002 r聽 w sprawie wysoko艣ci oraz warunk贸w ustalania nale偶no艣ci przys艂uguj膮cych pracownikowi zatrudnionemu w pa艅stwowej lub samorz膮dowej jednostce sfery bud偶etowej z tytu艂u podr贸偶y s艂u偶bowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 nr 236, poz.1990),

- Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej聽 z 30 XI 2006 r聽聽 zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie wysoko艣ci oraz warunk贸w ustalania nale偶no艣ci przys艂uguj膮cych pracownikowi zatrudnionemu w pa艅stwowej lub samorz膮dowej jednostce sfery bud偶etowej z tytu艂u podr贸偶y s艂u偶bowej na obszarze kraju 聽z 19 XII 2002 (Dz.U. z 2006 nr 236, poz.1990),

-聽 Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej聽 z 19 XII 2002 r聽 w sprawie wysoko艣ci oraz warunk贸w ustalania nale偶no艣ci przys艂uguj膮cych pracownikowi zatrudnionemu w pa艅stwowej lub samorz膮dowej jednostce sfery bud偶etowej z tytu艂u podr贸偶y s艂u偶bowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2002 nr 236, poz.1991 oraz z 2003 r nr 199, poz.1951).

Definicja podr贸偶y s艂u偶bowej.


Podr贸偶膮 s艂u偶bow膮 jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania s艂u偶bowego poza miejscowo艣ci膮, w kt贸rej znajduje si臋 siedziba pracodawcy, lub poza sta艂ym miejscem pracy pracownika.聽 Zadanie, kt贸re pracownik ma do wykonania zwykle nale偶y do zakresu czynno艣ci pracownika wynikaj膮cego z zajmowanego stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy, ale nie zawsze musi pozostawa膰 z nimi w zwi膮zku.

Nie jest podr贸偶膮 s艂u偶bow膮 sta艂e wykonywanie zada艅 w r贸偶nych miejscowo艣ciach i terminach, kt贸rych wyboru dokonuje ka偶dorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy.

Podstaw臋 formaln膮 podr贸偶y s艂u偶bowej stanowi polecenie wyjazdu, kt贸re powinno okre艣la膰 zadanie oraz 聽termin i miejsce jego wykonania. Polecenie wyjazdu musi by膰 skonkretyzowane.

Uregulowania podatkowe podr贸偶y s艂u偶bowej.

Wed艂ug art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz.U. z 2000 r nr 14, poz. 176 z p贸藕niejszymi zmianami), diety i inne nale偶no艣ci za czas podr贸偶y s艂u偶bowej pracownika (przejazdy, noclegi, dojazdy komunikacj膮 miejsk膮) s膮 wolne od podatku dochodowego do wysoko艣ci okre艣lonej w przepisach w sprawie wysoko艣ci oraz warunk贸w ustalania nale偶no艣ci przys艂uguj膮cych z tego tytu艂u pracownikowi.

Nale偶no艣ci za czas podr贸偶y s艂u偶bowej zosta艂y r贸wnie偶 wy艂膮czone z podstawy wymiaru sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne 鈥 do wysoko艣ci okre艣lonej w odr臋bnych przepisach (搂 2 ust. 1 pkt 15 rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 XII 1998 r w sprawie szczeg贸艂owych zasad ustalania podstawy wymiaru sk艂adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).

Zgodnie z ustaw膮 o VAT natomiast, je偶eli celem podr贸偶y s艂u偶bowej jest osi膮gni臋cie przychod贸w w firmie 鈥 to podatek naliczony od zakup贸w zwi膮zanych z t膮 podr贸偶膮 podlega odliczeniu (przy zachowaniu wszystkich wymog贸w i ogranicze艅). Do wydatk贸w zwi膮zanych z podr贸偶膮 s艂u偶bow膮, kt贸re podlegaj膮 odliczeniu zgodnie z ustaw膮 o VAT mo偶na zaliczy膰:

- zakup paliwa do pojazd贸w u偶ywanych w trakcie podr贸偶y s艂u偶bowej,

- op艂aty za parkowanie samochod贸w, za przejazd autostradami itp.,

- bilety komunikacji publicznej,

- bilety wst臋pu na targi, pokazy lub inne imprezy zwi膮zane z podr贸偶膮 s艂u偶bow膮.

Okre艣lone w 聽przepisach diety stanowi膮 wielko艣膰 聽minimaln膮. Pracodawca mo偶e wi臋c ustali膰 je np. w regulaminie wynagradzania, w dowolnej wysoko艣ci ponad to minimum.

Ze wzgl臋du na to, 偶e podr贸偶 s艂u偶bowa jest zwi膮zana z wykonywaniem przez pracownika zadania s艂u偶bowego (istnieje zwi膮zek poniesionego wydatku z przychodem), nie ma przeszk贸d, aby zaliczy膰 w ci臋偶ar koszt贸w ca艂膮 kwot臋 wyp艂aconych diet. W takiej sytuacji jednak po stronie pracownika nadwy偶ka diety ponad 23 z艂 stanowi jego przych贸d ze stosunku pracy podlegaj膮cy opodatkowaniu.

Czas pracy聽 w podr贸偶y s艂u偶bowej.

Przepisy kodeksu pracy nie zawieraj膮 szczeg贸lnych uregulowa艅 dotycz膮cych czasu pracy w czasie odbywania podr贸偶y s艂u偶bowej. Pewne zasady post臋powania wykszta艂ci艂y si臋 w oparciu o wyk艂adni臋 S膮du Najwy偶szego oraz wyja艣nienia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Wed艂ug orzecze艅 S膮du Najwy偶szego:

- do czasu pracy nie zalicza si臋 czasu przejazdu do miejsca delegowania i z powrotem, nawet w sytuacji, gdy podr贸偶 przypada w dniu wolnym od pracy, z tym ,偶e je偶eli czas przejazdu przypada na godziny pracy danego pracownika, jest on w贸wczas wliczany do czasu pracy,

- odbywanie podr贸偶y s艂u偶bowej w ramach obowi膮zuj膮cego pracownika czasu pracy jest r贸wnoznaczne z wykonywaniem w tym czasie pracy, natomiast odbywanie podr贸偶y poza tymi ramami nie przekszta艂ca podr贸偶y w prac臋 ani w czas pracy w rozumieniu art. 128 k.p.,

- sama podr贸偶 nie stanowi wykonywania pracy, odbywanie podr贸偶y s艂u偶bowej poza czasem pracy nie przekszta艂ca tej podr贸偶y ani 聽w 艣wiadczenie pracy, ani w czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy.

Z powy偶szego wynika, 偶e odbywanie podr贸偶y s艂u偶bowej poza regulaminowym czasem pracy danego pracownika nie skutkuje obowi膮zkiem wyp艂acenia przez pracodawc臋 wynagrodzenia za ten czas.

Obowi膮zek wyp艂acenia takiego wynagrodzenia powstanie natomiast w sytuacji, gdy w czasie delegacji pracownik b臋dzie 艣wiadczy艂 prac臋 w godzinach nadliczbowych. Wtedy przys艂ugiwa膰 mu b臋dzie opr贸cz wynagrodzenia za ten czas, tak偶e wynagrodzenie dodatkowe, o kt贸rym m贸wi art. 151 鹿 k.p. lub zamiast tego czas wolny od pracy. Powy偶sze wynagrodzenie przys艂uguje niezale偶nie od diet i innych 艣wiadcze艅 za czas podr贸偶y s艂u偶bowej.

Dokumentowanie wyjazd贸w s艂u偶bowych.


Dokumentem stanowi膮cym podstaw臋 zapis贸w w ksi臋gach i jednocze艣nie b臋d膮cym rozliczeniem z pracownikami w celu ustalenia przys艂uguj膮cych im nale偶no艣ci w zwi膮zku z odbyciem podr贸偶y jest polecenie wyjazdu s艂u偶bowego. Dokument ten jest potwierdzeniem, 偶e dana podr贸偶 mia艂a miejsce oraz wskazuje jej cel.

Rozliczenie koszt贸w zwi膮zanych z podr贸偶膮 s艂u偶bow膮 nast臋puje na podstawie dokument贸w potwierdzaj膮cych fakt poniesienia przez pracownika okre艣lonych wydatk贸w. Udokumentowania nie wymagaj膮 nale偶no艣ci wyp艂acane w formie rycza艂tu (dieta 23 z艂, rycza艂t na dojazdy 艣rodkami komunikacji miejscowej , rycza艂t za nocleg).

Udokumentowania wymagaj膮 natomiast wydatki wyp艂acane w faktycznie poniesionej wysoko艣ci (koszty przejazd贸w, koszty nocleg贸w, koszty dojazd贸w 鈥搄e艣li nie s膮 wyp艂acane rycza艂towo, inne niezb臋dne wydatki).

Krajowe podr贸偶e s艂u偶bowe.


W przypadku gdy podr贸偶 trwa nie d艂u偶ej ni偶 dob臋, to:

- za podr贸偶 trwaj膮c膮 od 8 do 12 godzin przys艂uguje po艂owa diety,

- za podr贸偶 trwaj膮c膮 powy偶ej 12 godzin przys艂uguje pe艂na dieta.

W przypadku gdy podr贸偶 trwa d艂u偶ej ni偶 dob臋, to za ka偶d膮 dob臋 przys艂uguje pe艂na dieta, a za niepe艂n膮 dob臋, ale rozpocz臋t膮:

- do 8 godzin 鈥損rzys艂uguje po艂owa diety,

- ponad 8 godzin 鈥 przys艂uguje dieta w pe艂nej wysoko艣ci.

Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e dieta w pe艂nej wysoko艣ci przys艂uguje tylko w贸wczas, gdy pracownikowi nie zapewniono wszystkich trzech posi艂k贸w, czyli ca艂odziennego wy偶ywienia. Zmniejszenie diety ma miejsce tylko w贸wczas, gdy podr贸偶 nie trwa pe艂nej doby.

Opr贸cz diet , pracownikowi przys艂uguje za ka偶d膮 rozpocz臋t膮 dob臋 pobytu w podr贸偶y s艂u偶bowej rycza艂t na pokrycie koszt贸w dojazd贸w 艣rodkami komunikacji miejscowej w wysoko艣ci 20% diety, czyli 4,60 z艂. Rycza艂t mo偶e by膰 鈥 na wniosek pracownika i za zgod膮 pracodawcy 鈥 zast膮piony zwrotem udokumentowanych , rzeczywistych koszt贸w dojazdu 艣rodkami komunikacji miejscowej. Pracownik nie ma prawa do rycza艂tu, je偶eli nie ponosi koszt贸w dojazd贸w.

Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie, delegowany w podr贸偶 s艂u偶bow膮 pracownik otrzymuje zwrot koszt贸w wed艂ug przed艂o偶onego dokumentu (rachunku lub faktury). Je偶eli delegowany nie przed艂o偶y takiego dokumentu, a pracodawca nie zapewni艂 mu bezp艂atnego noclegu,聽 przys艂uguje mu zwrot koszt贸w w formie rycza艂tu za ka偶dy nocleg w wysoko艣ci 150% diety czyli obecnie 34,50 z艂.

Zwrot koszt贸w noclegu lub rycza艂t za nocleg nie nale偶y si臋 za czas przejazdu oraz w sytuacji, gdy pracodawca uzna, 偶e pracownik ma mo偶liwo艣膰 codziennego powrotu do miejscowo艣ci swojego zamieszkania.

W poleceniu wyjazdu s艂u偶bowego pracodawca okre艣la 艣rodek transportu w艂a艣ciwy do odbycia podr贸偶y s艂u偶bowej. Je偶eli przejazd odbywa si臋 wynaj臋tymi 艣rodkami komunikacji, w贸wczas rozliczenie koszt贸w odbywa si臋 na podstawie przed艂o偶onych przez pracownika bilet贸w za przejazd.

Pracodawca mo偶e wyrazi膰 zgod臋 鈥 na uprzedni wniosek pracownika 鈥 na odbycie podr贸偶y samochodem osobowym nie b臋d膮cym w艂asno艣ci膮 pracodawcy. W takim przypadku pracownik ma prawo do zwrotu koszt贸w przejazdu w wysoko艣ci stanowi膮cej iloczyn przejechanych kilometr贸w i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, ustalonej przez pracodawc臋, kt贸ra nie mo偶e by膰 wy偶sza ni偶 0,5214 z艂 dla samochodu o pojemno艣ci skokowej silnika do 900 cm 鲁 lub 0,8358 z艂 dla samochodu o pojemno艣ci skokowej silnika powy偶ej 900 cm 鲁. Pracodawca ma prawo do obni偶enia podanych wy偶ej stawek za 1 km.

Opr贸cz om贸wionych wy偶ej, pracownikowi za czas podr贸偶y s艂u偶bowej przys艂uguje r贸wnie偶 zwrot koszt贸w przejazdu p艂atnymi autostradami, koszt贸w parkowania samochodu, op艂at zwi膮zanych z eksploatacj膮 samochodu (naprawy, holowanie, mycie),bilety wst臋pu na imprezy, kt贸re by艂y celem wyjazdu (targi, wystawy, pokazy). Wysoko艣膰 tych wydatk贸w pozostaje w gestii pracodawcy.

W tym miejscu nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e wyjazd na szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika nie jest podr贸偶膮 s艂u偶bow膮.

W obowi膮zuj膮cych przepisach nie ma聽 wymogu, aby dokumenty potwierdzaj膮ce poszczeg贸lne wydatki w podr贸偶y s艂u偶bowej by艂y oryginalne. Przepisy nie nak艂adaj膮 tak偶e obowi膮zku potwierdzania stawienia si臋 w miejscu docelowym.

Mimo, 偶e przepisy kodeksu pracy dotycz膮ce podr贸偶y s艂u偶bowych nie obejmuj膮 os贸b zatrudnionych na podstawie um贸w zlece艅 czy um贸w o dzie艂o, nie ma przeszk贸d, aby postanowienia tych um贸w pozwala艂y na zwrot koszt贸w niezb臋dnych podr贸偶y s艂u偶bowych (obecnie brak aktu prawnego reguluj膮cego zagadnienie zwrotu koszt贸w w przypadku podr贸偶y zleceniobiorc贸w).

Zagraniczne podr贸偶e s艂u偶bowe.

Z tytu艂u podr贸偶y s艂u偶bowej , odbywanej poza granicami Polski , pracownikowi przys艂uguj膮:

- diety,

- zwrot koszt贸w przejazd贸w i dojazd贸w,

- zwrot koszt贸w nocleg贸w,

- zwrot innych uzasadnionych wydatk贸w.

Dieta przys艂uguje w wysoko艣ci obowi膮zuj膮cej dla pa艅stwa docelowego.

Oblicza si臋 j膮 w nast臋puj膮cy spos贸b:

1/ za ka偶d膮 dob臋 podr贸偶y przys艂uguje dieta w pe艂nej wysoko艣ci,

2/ za niepe艂n膮 dob臋 podr贸偶y:

- do 8 godzin 鈥 przys艂uguje 1/3 diety,

- ponad 8 do 12聽 godzin 鈥 przys艂uguje 陆 diety,

- ponad 12 godzin 鈥 przys艂uguje dieta w pe艂nej wysoko艣ci.

Pracownikowi. Kt贸ry otrzymuje za granic膮 bezp艂atne ca艂odzienne wy偶ywienie lub gdy wy偶ywienie op艂acone jest w cenie karty okr臋towej przys艂uguje 25% diety ustalonej j.w.

Pracownikowi, kt贸ry otrzymuje za granic膮 cz臋艣ciowe wy偶ywienie, przys艂uguje odpowiednio:

1/ na 艣niadanie 15% diety,

2/ na obiad 30% diety,

3/ na kolacj臋 30% diety,

4/ na inne wydatki 25% diety.

Pracownikowi, kt贸ry otrzymuje za granic膮 ekwiwalent pieni臋偶ny na wy偶ywienie, dieta nie przys艂uguje, chyba 偶e jest on ni偶szy od diety 鈥 wtedy przys艂uguje wyr贸wnanie do wysoko艣ci diety.

Zwrot koszt贸w za przejazdy nast臋puje na podstawie przed艂o偶onych dokument贸w lub wed艂ug stawek za 1 km obowi膮zuj膮cych w Polsce (przy podr贸偶owaniu prywatnym samochodem).

Zwrot koszt贸w za nocleg przys艂uguje pracownikowi w wysoko艣ci stwierdzonej rachunkiem hotelowym, przy uwzgl臋dnieniu obowi膮zuj膮cych limit贸w. W przypadku nieprzed艂o偶enia rachunku pracownikowi przys艂uguje rycza艂t w wysoko艣ci 25% limitu.

Jazdy lokalne pracownik贸w.


Z jazd膮 lokaln膮 mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik wykonuj膮c swoje zadania s艂u偶bowe przemieszcza si臋 na terenie miejscowo艣ci lub wojew贸dztwa, kt贸re stanowi膮 jego miejsce pracy (np. dla akwizytora miejscem pracy mo偶e by膰 teren wojew贸dztwa).

Nie ma przeszk贸d , by na potrzeby dzia艂alno艣ci pracodawc贸w by艂y u偶ywane pojazdy stanowi膮ce w艂asno艣膰 pracownika. Podstaw膮 do zwrotu koszt贸w u偶ywania takich pojazd贸w jest umowa cywilnoprawna.

Zwrot koszt贸w u偶ywania przez pracownik贸w pojazd贸w prywatnych w jazdach lokalnych mo偶e by膰 wyp艂acony w formie:

1/ miesi臋cznego rycza艂tu,

2/ 鈥瀔ilometr贸wki鈥.

Rycza艂t na jazdy lokalne ustalany jest jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu oraz miesi臋cznego limitu kilometr贸w ustalonego przez pracodawc臋, przy czym maksymalna wysoko艣膰 limitu uzale偶niona jest zasadniczo od liczby mieszka艅c贸w w gminie lub w miejscowo艣ci, w kt贸rych pracownik jest zatrudniony.聽 Miesi臋czny limit kilometr贸w nie mo偶e przekroczy膰:

- 300 km 鈥 do 100 tys. mieszka艅c贸w,

- 500 km 鈥 ponad 100 tys. do 500 tys. mieszka艅c贸w,

- 700 km 鈥 ponad 500 tys. mieszka艅c贸w.

Maksymalne miesi臋czne kwoty rycza艂t贸w za u偶ywanie samochod贸w osobowych kszta艂tuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

Pojemno艣膰 silnika

Limit 300 km

Limit 500 km

Limit 700 km

do 900 cm鲁

156,42 z艂

260,70 z艂

364,98 z艂

Powy偶ej 900 cm鲁

250,74 z艂

417,90 z艂

585,06 z艂

Je偶eli za jazdy lokalne pracownikowi przys艂uguje rycza艂t, nie ma potrzeby prowadzenia dla tego samochodu ewidencji przebiegu. Konieczne jest natomiast z艂o偶enie przez pracownika o艣wiadczenia o u偶ywaniu samochodu osobowego do cel贸w s艂u偶bowych. Nale偶y je sk艂ada膰 za ka偶dy miesi膮c, w kt贸rym, zgodnie z zawart膮 umow膮, by艂 on u偶ywany.

Jazdy lokalne mog膮 by膰 r贸wnie偶 rozliczane w formie tzw. 鈥瀔ilometr贸wki鈥. Jest ona obliczana jako iloczyn przejechanych na potrzeby pracodawcy kilometr贸w i stawki za 1 kilometr przebiegu. Na pracowniku ci膮偶y w tym przypadku obowi膮zek prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu, kt贸ra na koniec miesi膮ca musi by膰 po艣wiadczona przez pracodawc臋.

Kwoty otrzymywane przez pracownik贸w z tytu艂u zwrotu koszt贸w poniesionych na u偶ywanie prywatnych samochod贸w osobowych w jazdach lokalnych stanowi膮 ich przych贸d ze stosunku pracy, kt贸ry w obu przypadkach聽 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych niezale偶nie od wysoko艣ci, w jakiej kwoty te zostan膮 wyp艂acone. Wyj膮tek stanowi膮 tutaj pracownicy s艂u偶by le艣nej i listonosze, dla kt贸rych przych贸d ten jest zwolniony od podatku.

Zagadnienie jazd lokalnych i zwi膮zanych z nimi 艣wiadcze艅 reguluje rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z 25 III 2002 r w sprawie warunk贸w聽 ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu koszt贸w u偶ywania do cel贸w s艂u偶bowych samochod贸w osobowych, motocykli i motorower贸w nieb臋d膮cych w艂asno艣ci膮 pracodawcy (Dz.U. z 2002 r nr27, poz. 271 z p贸藕niejszymi zmianami).

Opracowa艂a E.Pietrasiewicz

Poprawiony: pi膮tek, 15 czerwca 2012 11:34
 
Reklama
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama