Czytelnia Ksi臋gowo艣膰 Kiedy wystawia膰 i jak rozlicza膰 faktury zaliczkowe ?

Menu dla ciekawych

Go艣cimy na stronie

Nasz膮 witryn臋 przegl膮da teraz 10 go艣ci 

Statystyki witryny

U偶ytkownik贸w : 11
Artyku艂贸w : 463
Ods艂on : 518053
Kiedy wystawia膰 i jak rozlicza膰 faktury zaliczkowe ?
艣roda, 11 kwietnia 2012 13:51

Przepisy Ustawy聽 z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towar贸w i us艂ug (Dz. U. z 2004 r nr 54, poz. 535 z p贸藕niejszymi zmianami) w art. 19 ust.11聽 przewiduj膮 szczeg贸lne rozwi膮zania 聽je偶eli przed wydaniem towaru lub wykonaniem us艂ugi otrzymano ca艂o艣膰 lub cz臋艣膰 nale偶no艣ci, w szczeg贸lno艣ci przedp艂at臋, zaliczk臋, zadatek, rat臋.

Czym si臋 charakteryzuje przedp艂ata, zaliczka, zadatek ?

Przedp艂ata, to okre艣lona suma pieni臋dzy stanowi膮ca cz臋艣膰 ceny towaru, wp艂acana z g贸ry聽 w celu uzyskania gwarancji聽 zakupu towaru w okre艣lonym terminie. Mo偶e ona przyj膮膰 form臋 zaliczki lub zadatku. O tym , czy wp艂acana przez nabywc臋 kwota 聽stanie si臋 zadatkiem czy zaliczk膮 decyduj膮 strony zawieranej umowy. Nale偶y w tym miejscu zaznaczy膰, 偶e wp艂acana przez nabywc臋 kwota stanie si臋 zadatkiem tylko wtedy, gdy zosta艂o to jasno zapisane w umowie. Je偶eli taki zapis nie zostanie dokonany, w贸wczas wp艂acana kwota stanie si臋 zaliczk膮 (mo偶e to by膰 r贸wnie偶 zaznaczone w umowie).

Zadatek charakteryzuje si臋 tym, 偶e w razie niewykonania umowy przez jedn膮 ze stron druga strona mo偶e od umowy odst膮pi膰 i otrzymany zadatek zachowa膰, a strona kt贸ra zadatek da艂a mo偶e 偶膮da膰 sumy dwukrotnie wy偶szej.

Wp艂ata zadatku musi zawsze nast臋powa膰 przy zawieraniu umowy. Kwota wp艂acana po zawarciu umowy staje si臋 zaliczk膮.

Zadatek ma charakter odszkodowawczy i znajduje on zastosowanie w przypadku niewykonania umowy. W razie wykonania umowy zadatek podlega zaliczeniu na poczet 艣wiadczenia聽 strony, kt贸ra go da艂a.

Zaliczka jest kwot膮 wp艂acan膮 na poczet przysz艂ych nale偶no艣ci i nie jest zabezpieczeniem wykonania umowy. W sytuacji, gdy umowa nie zostanie wykonana, zaliczka podlega zwrotowi w ca艂o艣ci. Po zrealizowaniu umowy zaliczka, podobnie jak zadatek, zostaje wliczona w cen臋 przedmiotu zam贸wienia.

Kiedy powstaje obowi膮zek podatkowy przy przedp艂acie, zaliczce, zadatku ?

W sytuacji otrzymania聽 przedp艂aty, zaliczki, zadatku powstaje u otrzymuj膮cego obowi膮zek podatkowy w chwili otrzymania聽 tej cz臋艣ci ceny. Niezale偶nie od tego, kiedy b臋dzie wystawiona faktura VAT (art.19 ust.11 ustawy o VAT).

Je偶eli podatnik otrzyma艂 przedp艂at臋 zwi膮zan膮 z wewn膮trzwsp贸lnotow膮 dostaw膮 towar贸w, to obowi膮zek podatkowy powstaje u niego z chwil膮 wystawienia faktury dokumentuj膮cej otrzymanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci ceny (art.20 ust.6 ustawy o VAT).

Natomiast w przypadku eksportu towar贸w obowi膮zek podatkowy zwi膮zany z otrzymaniem cz臋艣ci ceny przed dniem dokonania eksportu powstaje z chwil膮 otrzymania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci nale偶no艣ci. Jest jednak jeden warunek, by eksport nast膮pi艂 nie p贸藕niej ni偶 w terminie 6 miesi臋cy, licz膮c od dnia otrzymania przedp艂aty.

W jakim terminie nale偶y wystawi膰 faktur臋 na otrzyman膮 zaliczk臋 ?

Otrzymanie przez podatnika zaliczki, w przypadku gdy wp艂aca j膮 przedsi臋biorca, rodzi obowi膮zek wystawienia faktury potwierdzaj膮cej jej otrzymanie. Faktur臋 nale偶y wystawi膰 na og贸lnych zasadach, tj. nie p贸藕niej ni偶 7. dnia od dnia, w kt贸rym otrzymano zaliczk臋. Wynika to z 搂 10 ust.1 rozporz膮dzenia Ministra Finans贸w w sprawie wystawiania faktur. Faktur臋 nale偶y wystawia膰 przy otrzymaniu ka偶dej cz臋艣ci聽 nale偶no艣ci.

Je偶eli zaliczka zostanie聽 wp艂acona w ostatnich dniach miesi膮ca i 7-dniowy termin na wystawienie faktury przesunie si臋 na nast臋pny miesi膮c, to i tak wynikaj膮cy z tej faktury podatek VAT nale偶y odprowadzi膰 w miesi膮cu otrzymania zaliczki.

W sytuacji gdy zaliczk臋 wp艂aca osoba fizyczna nieprowadz膮ca dzia艂alno艣ci gospodarczej, faktura VAT wystawiana jest jedynie na jej 偶膮danie. Fakt otrzymania takiej zaliczki zostaje zaewidencjonowany w kasie fiskalnej. Orygina艂 wydawanej na 偶膮danie faktury zostaje przekazany klientowi, natomiast do kopii tej faktury nale偶y do艂膮czy膰 orygina艂 paragonu fiskalnego.

Jakie dane winna zawiera膰 faktura zaliczkowa ?

Faktura dokumentuj膮ca otrzyman膮 zaliczk臋 powinna zawiera膰 co najmniej:

- imiona i nazwiska lub nazwy skr贸cone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

- NIP sprzedawcy i nabywcy,

- dat臋 wystawienia i numer kolejny faktury, kwot臋 otrzymanej zaliczki oraz gdy jest to kolejna z faktur zaliczkowych 鈥 r贸wnie偶 daty i numery poprzednich faktur oraz sum臋 otrzymanych wcze艣niej nale偶no艣ci brutto,

- stawk臋 i kwot臋聽 podatku,

- dane dotycz膮ce zam贸wienia lub umowy (nazw臋 towaru lub us艂ugi, cen臋 netto, ilo艣膰 towar贸w),

- dat臋 otrzymania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci nale偶no艣ci, je偶eli nie pokrywa si臋 ona z dat膮 wystawienia faktury.

Nie ma przeszk贸d aby w cz臋艣ci faktury, w kt贸rej nale偶y wpisa膰 nazw臋 towaru lub us艂ugi, zawrze膰 okre艣lenie 鈥瀦godnie z umow膮 nr 鈥︹.. z dnia 鈥︹︹ ale jako uzupe艂nienie og贸lnego przedmiotu transakcji.

Faktura ko艅cowa.

Je偶eli zaliczka (zaliczki) nie obejmuj膮 ca艂o艣ci nale偶no艣ci za dany towar lub us艂ug臋, w terminie 7 dni po wydaniu towaru lub po wykonaniu us艂ugi podatnik ma obowi膮zek wystawi膰 faktur臋 ko艅cow膮. W fakturze tej nale偶y poda膰 numery faktur zaliczkowych a ostateczn膮 warto艣膰 towar贸w i us艂ug pomniejszy膰 o warto艣膰 otrzymanych zaliczek.

W przypadku, gdy faktury zaliczkowe obejmuj膮 ca艂膮 kwot臋 nale偶no艣ci, podatnik nie ma obowi膮zku wystawia膰 faktury ko艅cowej. Je艣li zostanie wystawiona, wykazane w niej kwoty podatku i nale偶no艣ci brutto wynosz膮 0 z艂.

Podstawa opodatkowania przy zaliczce.

Podstaw膮 opodatkowania jest obr贸t, czyli kwota nale偶na z tytu艂u sprzeda偶y, pomniejszona o kwot臋 nale偶nego podatku czyli warto艣膰 netto z faktury.

W przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedp艂aty, obrotem jest r贸wnie偶 kwota otrzymanych zaliczek, zadatk贸w, przedp艂at pomniejszona o przypadaj膮c膮 od nich kwot臋 podatku (art.29 ust 2 ustawy o VAT).

Kwot臋 podatku wyliczamy wed艂ug nast臋puj膮cego wzoru:

ZB x SP

KP聽聽 =聽聽聽 -------------------

100 + SP

gdzie :

KP 鈥 oznacza kwot臋 podatku,

ZB 鈥 oznacza kwot臋 otrzymanej zaliczki,

SP 鈥 oznacza stawk臋 podatku.

Czy ka偶da zaliczka podlega VAT ?

Ka偶da zaliczka, nawet niewielka w stosunku do ca艂o艣ci nale偶no艣ci , podlega opodatkowaniu. Jednak Europejski Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci w jednym ze swych wyrok贸w orzek艂, 偶e obowi膮zek podatkowy w zakresie VAT nie powstaje w przypadku otrzymania zaliczki na towary, kt贸re nie zosta艂y okre艣lone w zam贸wieniu w spos贸b wyra藕ny i jednoznaczny. Je偶eli w zam贸wieniu zaznaczono, 偶e dostawa towar贸w b臋dzie si臋 odbywa膰 wed艂ug przysz艂ych wytycznych nabywcy, co oznacza, 偶e mo偶e on dowolnie zmienia膰 wykaz zamawianych towar贸w, obowi膮zek podatkowy nie powstaje.

Odliczenie podatku naliczonego .

Regulacje odno艣nie uprawnie艅 do odliczania podatku wynikaj膮cego z faktury potwierdzaj膮cej dokonanie przedp艂aty zawiera聽 art.86 ust 2 pkt 1 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, 偶e skoro otrzymanie cz臋艣ci lub ca艂o艣ci ceny przed wydaniem towaru lub wykonaniem us艂ugi skutkuje powstaniem obowi膮zku podatkowego, to po stronie kontrahenta dokonuj膮cego przedp艂aty powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warunkiem tego odliczenia jest otrzymanie stosownej faktury oraz spe艂nienie og贸lnych przes艂anek, pozwalaj膮cych na to odliczenie tj. zwi膮zek zakupu ze sprzeda偶膮 opodatkowan膮.

Opracowa艂a E.Pietrasiewicz

Poprawiony: 艣roda, 11 kwietnia 2012 13:54
 
Reklama
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama