Czytelnia Ksi臋gowo艣膰 Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia na 2012 rok

Menu dla ciekawych

Go艣cimy na stronie

Nasz膮 witryn臋 przegl膮da teraz 7 go艣ci 

Statystyki witryny

U偶ytkownik贸w : 11
Artyku艂贸w : 463
Ods艂on : 516879
Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia na 2012 rok
czwartek, 29 grudnia 2011 12:34

Od 1 stycznia 2012 r minimalne wynagrodzenie za prac臋 wyniesie 1.500,00 z艂. Wysoko艣膰 tego wynagrodzenia wp艂ywa r贸wnie偶 na wysoko艣膰 innych 艣wiadcze艅 pracowniczych.

Pracownicy zatrudnieni w pe艂nym miesi臋cznym wymiarze czasu pracy obj臋ci s膮 gwarancj膮 otrzymywania wynagrodzenia za prac臋 co najmniej w wysoko艣ci minimalnej. Wy艂膮cznie pracownicy w okresie pierwszego roku pracy mog膮 otrzymywa膰 wynagrodzenie w wysoko艣ci 80 % minimalnego wynagrodzenia czyli 聽od 1 stycznia 2012 r 1.200,00 z艂.

Do obliczenia wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia przyjmuje si臋 przys艂uguj膮ce pracownikowi sk艂adniki wynagrodzenia i inne 艣wiadczenia wynikaj膮ce ze stosunku pracy, zaliczone wed艂ug zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodze艅 okre艣lonych przez GUS do wynagrodze艅 osobowych. W膮tpliwo艣ci w 聽zaliczaniu sk艂adnik贸w wynagrodzenia聽 do wynagrodze艅 osobowych pomog膮 rozwia膰 obja艣nienia do formularza Z-06 i Z-03, kt贸re s膮 dost臋pne na stronie internetowej GUS.

Przy obliczaniu wysoko艣ci wynagrodzenia minimalnego wy艂膮czeniu podlegaj膮 m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy pieni臋偶ne w zwi膮zku z przej艣ciem na emerytur臋 lub rent臋, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w niepe艂nym miesi臋cznym wymiarze czasu pracy, nie mo偶e by膰 ni偶sze od kwoty ustalonej proporcjonalnie do liczby godzin pracy, przypadaj膮cej do przepracowania przez pracownika w danym miesi膮cu, bior膮c za podstaw臋 wysoko艣膰 minimalnego wynagrodzenia. W przypadku pracownika zatrudnionego na p贸艂 etatu, kwota wynagrodzenia nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 750,00 z艂 (1.500 z艂 x 陆 etatu).

Od wysoko艣ci wynagrodzenia minimalnego obowi膮zuj膮cego w danym roku kalendarzowym uzale偶niona jest najni偶sza podstawa wymiaru 艣wiadcze艅 chorobowych pracownik贸w. Podstawa tych 艣wiadcze艅 nie mo偶e by膰 ni偶sza od minimalnego wynagrodzenia za prac臋, po odliczeniu kwoty odpowiadaj膮cej 13,71 % tego wynagrodzenia. Wynika to z art. 45 ustawy o 艣wiadczeniach pieni臋偶nych z ubezpieczenia spo艂ecznego w razie choroby i macierzy艅stwa. Oznacza to, 偶e od 1 stycznia 2012 r najni偶sza podstawa wymiaru 艣wiadcze艅 chorobowych dla pracownik贸w pe艂noetatowych wyniesie :

- 1.035,48 z艂 w pierwszym roku pracy (1.200 z艂 pomniejszone o 13,71 %),

- 1.294,35 z艂 w kolejnych latach pracy ( 1.500 z艂 pomniejszone o 13,71 %).

Dla pracownik贸w zatrudnionych w niepe艂nym miesi臋cznym wymiarze czasu pracy najni偶sza podstawa wymiaru ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wysoko艣膰 wynagrodzenia minimalnego obowi膮zuj膮cego w danym roku kalendarzowym wp艂ywa na wysoko艣膰 kwot wolnych od potr膮ce艅. S膮 one stosowane na mocy przepis贸w Kodeksu pracy przy dokonywaniu r贸偶nego rodzaju potr膮ce艅 z wynagrodzenia pracownika.

W my艣l art. 87鹿 搂 1 K.p. wolna od potr膮ce艅 jest kwota wynagrodzenia za prac臋 w wysoko艣ci :

- minimalnego wynagrodzenia za prac臋 przys艂uguj膮cego pracownikom zatrudnionym w pe艂nym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne finansowanych przez pracownika oraz zaliczki na podatek dochodowy od os贸b fizycznych 鈥 przy potr膮caniu sum egzekwowanych na mocy tytu艂贸w wykonawczych na pokrycie nale偶no艣ci innych ni偶 艣wiadczenia alimentacyjne,

- 75 % minimalnego wynagrodzenia - przy potr膮caniu zaliczek pieni臋偶nych udzielonych pracownikowi,

- 90 % minimalnego wynagrodzenia - przy potr膮caniu kar pieni臋偶nych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku pracownik贸w zatrudnionych na cz臋艣膰 etatu, kwoty wolne od potr膮ce艅 ulegaj膮 zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Potr膮ce艅 innych ni偶 wymienione wy偶ej mo偶na dokonywa膰 tylko po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika w wysoko艣ci:

- minimalnego wynagrodzenia -聽聽聽 przy potr膮caniu nale偶no艣ci na rzecz pracodawcy,

- 80 % minimalnego wynagrodzenia 鈥 przy potr膮caniu innych nale偶no艣ci.

Ustalaj膮c kwoty wolne od potr膮ce艅 przepisy Kodeksu pracy przewiduj膮 odliczanie wy艂膮cznie sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od os贸b fizycznych. Nie wymieniaj膮 sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne. Bior膮c pod uwag臋 stanowisko Departamentu Prawa Pracy MPiPS, dotycz膮ce ustalenia dopuszczalnej kwoty potr膮cenia, nale偶y przyj膮膰, 偶e przy obliczaniu kwoty wolnej r贸wnie偶 nale偶y odliczy膰 sk艂adk臋 zdrowotn膮.

Wysoko艣膰 kwot wolnych od potrace艅 w 2012 r przy zatrudnieniu na pe艂ny etat:

Stosowanie koszt贸w uzyskania przychodu i kwoty zmniejszaj膮cej podatek

Wynagrodzenie minimalne po odliczeniach sk艂adkowo-podatkowych

75 % wynagrodzenia minimalnego

90 % wynagrodzenia minimalnego

80 % wynagrodzenia minimalnego

Przy zastosowaniu podstawowych koszt贸w i kwoty zmniejszaj膮cej podatek

1.111,86

833,90

1.000,67

889,49

Przy zastosowaniu podstawowych koszt贸w i bez stosowania kwoty zmniejszaj膮cej podatek

1.064,86

798,65

958,37

851,89

Przy zastosowaniu podwy偶szonych聽 koszt贸w i聽 kwoty zmniejszaj膮cej podatek

1.116,86

837,65

1.005,17

893,49

Przy zastosowaniu podwy偶szonych聽 koszt贸w i聽 bez stosowania kwoty zmniejszaj膮cej podatek

1.069,86

802,4

962,87

855,89

Pracownikowi, kt贸rego wynagrodzenie w danym miesi膮cu by艂o ni偶sze od wynagrodzenia minimalnego z powodu terminu wyp艂at niekt贸rych sk艂adnik贸w wynagrodzenia lub rozk艂adu czasu pracy, przys艂uguje wyr贸wnanie do minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca nie wyr贸wnuje do poziomu minimalnego wynagrodzenia za miesi膮c, w kt贸rym pracownik by艂 niezdolny do pracy z powodu choroby, je艣li wynagrodzenie pracownika by艂o ni偶sze tylko z tej przyczyny.

 
Reklama
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama